Hoogste Punt Boschvelt

Panne bier! We hebben het hoogste punt van het gebouw bereikt en daar staan we natuurlijk bij stil. Deze dag is niet alleen belangrijk voor de nieuwe gebruikers, maar ook voor de vaklui zelf. Trots en waardering waarbij uw collega’s met plezier naar de bouwlocatie gaan. De hoogste tijd voor een feestje.